vrijdag 22 januari 2016

Hypotheekbank

Hypotheekbank


Een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn van twee jaar of langer.

Dit gebeurt vaak maar niet altijd door het uitgeven van pandbrieven;

Daarnaast verricht men voor eigen rekening kredietuitzettingen die worden gedekt door een hypotheek op registergoederen.

Vertalingen van hypotheekbank

Engels:  mortgage bank

Gebruikte begrippen in hypotheekbank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer

Begrippen waar hypotheekbank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


freddie mac
  ... freddie mac is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage corporation...Lees meer
spaarpandbiljet
  ... een spaarpandbiljet is een schuldbekentenis van een hypotheekbank waarbij de beginwaarde een gebroken bedrag is en de eindwaarde door...Lees meer
pandbrief
  ... een pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder in feite is het een vorm van een obligatie...Lees meer