zondag 24 januari 2016

Hypothecaire inschrijving

Hypothecaire inschrijving


Onder een hypothecaire inschrijving verstaan we het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister.

Hierin wordt vastgelegd voor welk bedrag en door welke personen op welk perceel een hypotheek is aangegaan.
Gebruikte begrippen in hypothecaire inschrijving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer

Begrippen waar hypothecaire inschrijving in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer
hypotheekkrediet
  ... een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden...Lees meer