zondag 24 januari 2016

Hypothecaire geldlening

Hypothecaire geldlening


Onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken, levensverzekeringmaatschappijen, pensioenfondsen etc., waarvoor, als zekerheid voor de terugbetaling van de hoofdsom en rente, een hypotheek op onroerend goed als bijvoorbeeld een woonhuis is verstrekt.
Gebruikte begrippen in hypothecaire geldlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar hypothecaire geldlening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek met levensverzekering
  ... onder een hypotheek met levensverzekering verstaan we een hypothecaire geldlening waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
hypotheek met uitgestelde aflossing
  ... onder een hypotheek met uitgestelde aflossing verstaan we een vorm van een hypothecaire geldlening waarop gedurende de...Lees meer
depotrekening
  ... onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk een deel van een hypothecaire geldlening wordt gestort...Lees meer
bouwhypotheek
  ... onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening het bouwdepot worden...Lees meer
bijzondere hypothecaire geldlening
  ... onder een bijzondere hypothecaire geldlening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen en dergelijke die gesloten...Lees meer