zondag 24 januari 2016

heterogene producten

heterogene producten


Als een consument duidelijk onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat heterogene producten. Is dat niet het geval dan spreken we van homogene producten.

Soms verschilt het van consument tot consument wat men beschouwt als homogene en heterogene producten.

Want waar de een geen enkele verschil kan zien, ziet een ander dat namelijk wel degelijk. Vooral meer specialistische of niche producten hebben vaak een aantrekkingskracht voor een betrekkelijk kleine doelgroep.
Gebruikte begrippen in heterogene producten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer

Begrippen waar heterogene producten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


homogene producten
  ... als een consument geen onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat homogene producten...Lees meer