zondag 24 januari 2016

herverdeling van inkomen

herverdeling van inkomen


Een politiek populair onderwerp is de herverdeling van inkomen.

We hebben het dan over het ingrijpen van de overheid in de verdeling van arbeid.

Mensen met hogere inkomens betalen meer belastingen ,die dan worden gebruikt om groepen met een lager inkomen te subsidiëren, middels bijstandsregelingen, vrijstellingen van belastingen en dergelijke.

Het resultaat hiervan zou een minder gelijkmatige en in de ogen van sommigen rechtvaardiger inkomensverdeling moeten zijn.
Gebruikte begrippen in herverdeling van inkomen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer