zondag 24 januari 2016

Hertaxatie

Hertaxatie


Onder een hertaxatie verstaan we het opnieuw vaststellen van de waarde van de woning. Sommige financiers zullen bij het aflopen van een rentevaste periode een hertaxatie nodig achten om vast te stellen of het onderpand nog voldoende waarde vertegenwoordigt.
Gebruikte begrippen in hertaxatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer