zondag 24 januari 2016

herstructureringsbeleid

herstructureringsbeleid


Een herstructureringsbeleid is een vorm van een groeibeleid,  dat gericht is op de herstructurering van een bepaalde bedrijfstak.