zondag 24 januari 2016

Heroverweging

Heroverweging


Onder een heroverweging verstaan we een nadere beschouwing van een bestaande activiteit van de overheid.

Deze wordt daarbij op systematische wijze bekeken in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid.

Voorbeelden van dergelijke overheidsactiviteiten zijn subsidieprogramma's of een vorm van dienstverlening die de overheid op zich genomen heeft.
Gebruikte begrippen in heroverweging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer