zondag 24 januari 2016

Herkapitalisatiebonus

Herkapitalisatiebonus


Onder een herkapitalisatiebonus verstaan we een bonusuitkering in aandelen aan de bestaande aandeelhouders, waarbij het nominaal gestorte aandelenkapitaal met tenminste 25% wordt vergroot.
Gebruikte begrippen in herkapitalisatiebonus


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
bonusuitkering
  ... een bonusuitkering is een speciale vorm van een ã©ã©nmalig dividend dat vaak bij speciale gelegenheden wordt uitgekeerd...Lees meer

Begrippen waar herkapitalisatiebonus in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


belastingdividend
  ... Het zogenaamde belastingdividend is het dividend in contanten ter grootte van de in te houden dividendbelasting over de herkapitalisatiebonus en...Lees meer