zondag 31 januari 2016

handtekeningcontrole

handtekeningcontrole


Onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten, verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten en andere opdrachten die verplichtingen van een cliënt in-houden door een bank.

Daarvoor dient deze bank te controleren of de opdracht voorzien is van de juiste handtekening(en), Of degene die de handtekeningen heeft gezet tekeningsbevoegd was en natuurlijk of cliënt voldoende saldo op de rekening heeft.

Hierbij dienen nog niet geboekte bijschrijvingen en afschrijvingen meegenomen te worden.

De handtekeningcontrole vindt daarbij plaats tegen de zogenaamde handtekeningkaart.
Gebruikte begrippen in handtekeningcontrole


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
fiattering van betalingsopdrachten
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer

Begrippen waar handtekeningcontrole in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fiattering van betalingsopdrachten
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering...Lees meer