maandag 25 januari 2016

Handelsregister

handelsregister


Het handelsregister wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken van het rayon, waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd, bijgehouden en is een register waarin ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, moeten worden ingeschreven.

In het handelsregister vinden we ondermeer zaken als eigendom, bevoegdheden, jaarrekeningen, rechtspersoon, handelsnamen en dergelijke. Het is mogelijk om tegen betaling een uittreksel uit dit handelsregister aan te vragen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de Kamer van Koophandel niet bevoegd om een inschrijving of het gebruik van een handelsnaam te weigeren. Men kan hierbij hooguit adviseren omdat verkeerd gebruik van handelsnamen wel tot conflicten met andere bedrijven kan gaan leiden.
Gebruikte begrippen in handelsregister


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
handelsnaam
  ... de handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die ingeval van een eenmanszaak kan afwijken van de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer

Begrippen waar handelsregister in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beherende vennoot
  ... Onder de beherende vennoot verstaan we de vennoot in een commanditaire vennootschap die in de zaken van de vennootschap...Lees meer
kamer van koophandel en fabrieken
  ... we spreken van kalm bij een effectenhandel of effectenmarkt als er weinig vraag en beperkt aanbod is zodat er weinig...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
rechtsvormen van ondernemingen
  ... gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire...Lees meer
openbaar register
  ... het openbaar register is een register dat is ingesteld en veelal in stand gehouden wordt door de overheid en...Lees meer