maandag 25 januari 2016

Handelsonderneming

Handelsonderneming


1. Onderneming met een winstdoel die zich richt op de in en verkoop van goederen en ervoor zorgt dat vraag en aanbod (= markt) van goederen elkaar vinden. De handelsonderneming loopt geen produktierisico's (economisch begrip).

2. Onderneming waarin enig bedrijf wordt uitgeoefend (juridisch begrip) .Gebruikte begrippen in handelsonderneming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer