donderdag 21 januari 2016

handelsdocument

Handelsdocument


De term handelsdocument is een verzamelnaam voor elk in het handelsverkeer gebruikelijk document zoals bijvoorbeeld:

  • de factuur, 
  • een transportdocument, 
  • een zakenrechtelijk of soortgelijk goederendocument
  • een verzekeringsdocument
  • een certificaat van oorsprong
  • en dergelijke.

Een handelsdocument kan geen financieel document zijn. Wel spelen deze documenten een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer.

Synoniemen van handelsdocument


  • Commercieel document


Vertalingen van handelsdocument

Engels:  commercial document


Gebruikte begrippen in handelsdocument


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
certificaat van oorsprong
  ... onder een certificaat van oorsprong wordt een document verstaan dat van de daarin omschreven goederen verklaart vanuit welk...Lees meer
factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
transportdocument
  ... een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd in principe is een transport document elk document dat dient...Lees meer

Begrippen waar handelsdocument in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

connossement aan order
  ... onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de...Lees meer