dinsdag 26 januari 2016

Handelsbalans

Handelsbalans


Onder de handelsbalans die ook wel goederenbalans wordt genoemd verstaan we een onderdeel van de betalingsbalans van een land dat betrekking heeft op het goederenverkeer in een het desbetreffende jaar.

De handelsbalans geeft dan de in- en uitvoer van goederen op kasbasis weer.
Gebruikte begrippen in handelsbalans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer

Begrippen waar handelsbalans in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer