dinsdag 26 januari 2016

Handelingsonbekwaamheid

Handelingsonbekwaamheid


We spreken van handelingsonbekwaamheid als iemand volgens de wet geen niet-rechtshandelingen kan aangaan waardoor er een verplichting ontstaat.

Voorbeelden van personen die handelings onbekwaam zijn, zijn minderjarigen, onder curatele gestelde personen en mensen die in een krankzinnigengesticht worden verpleegd.
Gebruikte begrippen in handelingsonbekwaamheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar handelingsonbekwaamheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


handlichting
  ... handlichting is een beschikking door de kantonrechter ten gevolge waarvan de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige voor bepaalde nauwkeurig omschreven rechtshandelingen...Lees meer