dinsdag 26 januari 2016

halfjaarsbericht

halfjaarsbericht


Een halfjaarsbericht is een soort verkort jaarverslag maar dan niet over het afgelopen jaar maar over het afgelopen half jaar.
Gebruikte begrippen in halfjaarsbericht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer