dinsdag 26 januari 2016

halal-lening

halal-lening


Op een halal lening mag volgens het Islamitische geloof geen rente worden betaald.

Deze bepaling van de halal lening kan in de praktijk vrij gemakkelijk worden omzeild door geen lening aan te gaan maar twee koopovereenkomsten waarbij de zaak al vooraf tegen een hoger bedrag teruggekocht zal worden.

In dit hogere bedrag zit dan iets met rente vergelijkbaars verdisconteerd en het uiteindelijke effect is hetzelfde.

Wel zou de ficale afhandelijk behoorlijk afwijken wat de voornaamste reden is dat het in Nederland nog niet officieel is ingevoerd.
Gebruikte begrippen in halallening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer