zondag 24 januari 2016

Gedeeltelijke levering

Gedeeltelijke levering


De term Gedeeltelijke levering komen we tegen in de wereld van het documentair krediet.

De term kent in het dagelijkse (spraak-)gebruik nogal wat varianten zoals deellevering, deelverscheping, deelzending, gedeeltelijke verzending of gedeeltelijke verscheping.

We spreken bij een documentair krediet sprake van een gedeeltelijke levering als de documenten slechts betrekking hebben op een gedeelte van de goederen waarvoor het krediet is geopend en niet voor de goederen als geheel.
Gebruikte begrippen in gedeeltelijke levering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer