zondag 24 januari 2016

geconfirmeerd documentair krediet

geconfirmeerd documentair krediet


Onder een geconfirmeerd documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waaraan een bank op verzoek of machtiging van de bank die het krediet geopend heeft, haar confirmatie van het documentair krediet heeft toegevoegd.
Gebruikte begrippen in geconfirmeerd documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
confirmatie
  ... de confidence factor is de mate van waarschijnlijkheid dat een gegeven regel correct is wordt meestal bepaald door analyse van...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer