zondag 24 januari 2016

Gebonden Betalingsverkeer

Gebonden Betalingsverkeer


Onder een gebonden betalingsverkeer verstaan we een systeem waarbij alle betalingsverkeer met het buitenland onder toezicht is gesteld van een centraal orgaan van een land dat met deviezenproblemen kampt of dat een centraal geleide economie heeft.

We kwamen het gebonden betalingsverkeer in de vroegere Oostbloklanden en de USSR dus regelmatig tegen.

Vertalingen van gebonden betalingsverkeer

Engels:  constrained payments transactions  

Gebruikte begrippen in gebonden betalingsverkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
centraal geleide economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer