zondag 24 januari 2016

Garantieprovisie

Garantieprovisie


Onder de garantieprovisie verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt voor een garantie die door de bank in opdracht van een cliënt en voor de rekening van die klant gesteld is.

We spreken in dit geval ook wel van een bankgarantie waar dus garantieprovisie voor moet worden betaald.

Zie ook abstracte bankgarantie en hetzelfde begrip onder een andere naam als "onafhankelijke bankgarantie".


Gebruikte begrippen in garantieprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


abstracte bankgarantie
  ... Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer