zondag 24 januari 2016

garantiebedrag

garantiebedrag


Onder het begrip "garantiebedrag" verstaan we het maximale bedrag waarvoor een bank garant staat tegenover een derde op grond van een bankgarantie die deze bank heeft afgegeven of op grond van de garantieregeling, die vroeger voor betaalcheques en Eurocheques gold. Voor een betaalcheck was dit 100 gulden, voor een Eurocheque 300 gulden.

Meer betalen mocht wel, alleen was alles boven het garantiebedrag niet gedekt. Niet elke winkelier deed er moeilijk over en schrijver dezes heeft wel een een nieuwe auto met één eurocheque betaald.

Deze cheques worden overigens niet  meer gebruikt.
Gebruikte begrippen in garantiebedrag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer