zondag 24 januari 2016

Garantie door de Staat

Garantie door de Staat


Een zogenaamde garantie door de Staat is een vorm van garantie waarbij de Staat aan de kredietverlenende bank de terugbetaling van het krediet door de cliënt garandeert.

Deze garantie wordt bijvoorbeeld gegeven om bepaalde bedrijven die wel levensvatbaar zijn, maar problemen hebben met het verkrijgen van krediet, te helpen.

Het is door de kredietcrisis in de jaren 2008 en 2009 nogal in het centrum van de belangstelling komen te staan omdat het scheen dat de banken het geld dat zij ter redding van de staat gekregen hadden niet meer investeerden in het bedrijfsleven, wat wel de bedoeling was.
Gebruikte begrippen in garantie door de staat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer