dinsdag 26 januari 2016

full carrying charge market

full carrying charge market


De term full carrying charge market is afkomstig uit de goederentermijnhandel en er wordt mee bedoeld dat in een bepaalde markt de verschillen tussen de prijzen van de futures op verschillende uitoefenmaanden uitsluitend veroorzaakt worden doordat de goederen langer opgeslagen moeten worden wat dus opslagkosten met zich brengt.
Gebruikte begrippen in full carrying charge market


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


carrying charge
  ... de term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee...Lees meer
carrying charge market
  ... een carrying charge market is een situatie op de grondstoffenmarkt waarbij korter lopende termijncontracten goedkoper zijn dan langer...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer