woensdag 27 januari 2016

Free on Rail

Free on Rail


De term FOR komt uit de handelsdocumenten en staat voor Free on Rail. Het wil zeggen dat de leverancier er contractueel aan gehouden is om de kosten voor levering aan boord van een spoorwagon te leveren.

De kosten van de eigenlijke vracht en de verzekering daarvan zijn dan voor de rekening van de koper.
Gebruikte begrippen in FOR


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


free on rail
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer