donderdag 28 januari 2016

Franco posten

Franco posten


Onder Franco posten verstaat men in de bankwereld mutaties op een bankrekening, waarover geen rekeningcourantprovisie of omzetprovisie wordt berekend.

Men doet dit omdat er al elders in het traject provisie is berekend of gewoon omdat men dat zo overeengekomen is.
Gebruikte begrippen in franco posten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
omzetprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
rekeningcourantprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer

Begrippen waar franco posten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


niet francoposten
  ... onder niet franco posten verstaat men de wijzigingen op een bankrekening die niet vrij gesteld zijn van omzetprovisie...Lees meer