zaterdag 30 januari 2016

Forfaitovereenkomst

Forfaitovereenkomst


Een Forfaitovereenkomst is een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld een wissel wordt gedisconteerd onder afstand van het regresrecht.

Dit wordt gedaan door degene die de wissel disconteert.

Er bestaan instellingen – bijvoorbeeld in Zwitserland – die er hun bedrijf van gemaakt hebben om wissels zonder recht van regres te disconteren
Gebruikte begrippen in forfait overeenkomst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
disconteren
  ... onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer