zaterdag 30 januari 2016

fonds voor algemene rekening

fonds voor algemene rekening


Een fonds voor algemene rekening is een post op de balans van een Nederlandse bank en waarop de vroegere post "voorzieningen voor algemene risico's" wordt geboekt.

Hierbij spreekt men van de VAR.

Uit deze voorzieningen voor algemene risico's worden onverwachte tegenvallers betaald.

Het fonds voor algemene rekening is dus een soort van stroppenpot.
Gebruikte begrippen in fonds voor algemene rekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer