zaterdag 30 januari 2016

Floating charge

Floating charge


Onder een floating charge wordt een zekerheidsrecht om een krediet te kunnen verkrijgen, verstaan op alle, dus ook de vlottende, activa van een onderneming.

Dit zekerheidsrecht kan blijven sluimeren totdat de onderneming zijn activiteiten staakt of totdat de betrokken schuldeiser van zijn zekerheidsrecht gebruik wenst te maken.
Gebruikte begrippen in floating charge


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
zekerheidsrecht
  ... onder een zekerheidsrecht verstaan we het recht dat bedoeld is om de voldoening van een schuld te verzekeren...Lees meer