zaterdag 30 januari 2016

flexwet

flexwet


De Flexwet is de populaire benaming van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Door deze wet hebben tijdelijke arbeidskrachten meer zekerheid.

Hierdoor kunnen werkgevers gemakkelijker een contract voor korte tijd aanbieden.

Aan de wet ging een akkoord vooraf dat werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid overeenkwamen.
Gebruikte begrippen in flexwet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer