zondag 31 januari 2016

Fiscaal netto rendement

Fiscaal netto rendement


Het Fiscaal netto rendement is het effectief rendement van een obligatie na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting over de top van het inkomen.
Gebruikte begrippen in fiscaal netto rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer

Begrippen waar fiscaal netto rendement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fiscaal rendement op obligaties
  ... met de term fiscaal netto rendement op obligaties wordt het couponrendement minus de verschuldigde belasting daarover plus...Lees meer
fiscaal netto rendement op obligaties
  ... het fiscaal netto rendement op obligaties is het couponrendement van de obligatie verminderd met de daarover...Lees meer