zondag 31 januari 2016

First come fist serviced

First come first serviced


Onder de term First come fist serviced verstaat men het feit dat vroege inschrijvers op een emissie een voorkeursbehandeling krijgen boven latere inschrijvers op een emissie.
Gebruikte begrippen in first come fist serviced


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer