zondag 31 januari 2016

Financieringsoverschot

Financieringsoverschot


Onder het financieringsoverschot wat ook wel het inkomensoverschot wordt genoemd, verstaan we het positieve verschil tussen het spaaroverschot van de overheid enerzijds en de overheidsfinancieringen anderzijds.

Het spaaroverschot is daarbij gelijk aan de ontvangsten van de overheid verminderd met de overheidsconsumptie.
Gebruikte begrippen in financieringsoverschot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer