zondag 31 januari 2016

Financiële transactie

Financiële transactie


Onder een financiële transactie verstaan we de ruil van huidig geld tegen toekomstig geld.

Een voorbeeld van een financiële transactie is het verstrekken van een lening.

Ook de aankoop van vermogenstitels als bijvoorbeeld effecten, deelnames en dergelijke wordt als een financiële transactie gezien.