zondag 31 januari 2016

Financiële instelling

Financiële instellingFinanciële instelling
Een Financiële instelling is een instelling, waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen en aanspraken op geld. Ook een instelling die haar bedrijf maakt van het aanhouden van vermogenstitels zoals deposito's, verplichtingen tot toekomstige uitkeringen en van het uitgeven van vermogenstitels. Denk daarbij aan verstrekte leningen, effecten en dergelijke.

Een lijstje met mogelijke activiteiten van een Financiële instelling
1 het verstrekken van leningen
2 financiële leasing
3 het verrichten van betalingen
4 de uitgifte en het beheer van betaalmiddelen
5 het verlenen van garanties
6 het stellen van borgtochten
7 transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot:
a) geldmarktinstrumenten
- cheques
- wissels
- deposito's
b) vreemde valuta
c) financiële futures en opties
d) swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten
e) effecten
8 deelneming aan effectenemissies
9. advisering aan ondernemingen inzake
- kapitaalstructuur
- bedrijfsstrategie
- dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname
10 bemiddeling op de interbankmarkten
11 vermogensbeheer en -advisering
12 bewaarneming en beheer van effecten.

We spreken ook van een financiële instelling bij de sector in de economie die bestaat uit instellingen die een bemiddelende rol hebben tussen vragers en aanbieders van geld.

Er zijn verschillende financiële instellingen:
- De Nederlandse Bank
- Algemene Banken
- Specifieke Banken
- Overige financiële instellingen zoals
- pensioenfondsen
- verzekeringsmaatschappijen
- beleggingsfondsen