zondag 31 januari 2016

financieel management

financieel management


Het zogenaamde financieel management is een onderdeel van het totale management. Zeker in grote bedrijven zijn hiervoor afdelingen of iets dergelijks opgericht die niet alleen het financieel beheer moeten regelen, maar ook zicht moeten houden op de liquiditeit, solvabiliteit en eventuele bedrijfsrisico's.
Gebruikte begrippen in financieel management


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer

Begrippen waar financieel management in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


financiële besturing
  ... de financiële besturing is gericht op het optimaal beheren van de geldstromen van een bedrijf meestal is deze financiële besturing...Lees meer