donderdag 21 januari 2016

finale goederen

finale goederenOnder finale goederen en diensten verstaan we de goederen en diensten die direct voorzien in de behoeften van de consument.

Hier tegenover staan intermediaire goederen, dus goederen die zich ergens in als dan niet volledige staat ergens bij de tussenhandel bevinden.
Gebruikte begrippen in finale goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
intermediaire goederen
  ... intermediaire goederen zijn goederen of diensten die worden gebruikt bij de voortbrenging van andere goederen of diensten...Lees meer