zondag 31 januari 2016

Feed forward computation

Feed forward computation


Onder Feed forward computation verstaan we berekeningen in een neuraal netwerk, waarbij neuronen alleen informatie van de voorgaande laag ontvangen, en alleen informatie aan de volgende laag doorgeven.
Gebruikte begrippen in feed forward computation


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


forward
  ... een forward is een soort future waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals...Lees meer