donderdag 21 januari 2016

Employment Cost Index

Employment Cost IndexÉén van de indicatoren waar de FED rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de Employment Cost Index ofwel ECI. Deze indicator is bedoeld om veranderingen is de kosten van arbeid in beeld te brengen. Dat is inclusief de lonen en andere voordelen voor werknemers.

Dit is belangrijk om trends in de loonontwikkeling te signaleren omdat deze meestal leiden tot hogere prijzen en daardoor het gevaar van inflatie. Als dat gevaar aanwezig is dan is het waarschijnlijk dat de rente zal gaan stijgen en de koersen van obligaties en aandelen zullen dalen.

De bron van de Employment Cost Index, die elk kwartaal gepubliceerd wordt is het US Department of Labor. De ECI verschijnt op de laatste werkdag van januari, april, juli en oktober.

Elk jaar worden de cijfers van de Employment Cost Index gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Om vergelijking mogelijk te maken worden dan ook de cijfers van de afgelopen vijf jaar aangepast.
Gebruikte begrippen in employmentcostindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer