woensdag 20 januari 2016

employability

employability


Onder de moeilijk vertaalbare term employability verstaan we de mate waarin kennis en ervaring van een medewerker aansluiten aan de vraag die de arbeidsmarkt daaraan stelt.

Dreigt een bepaald beroep volledig te verdwijnen, dan dienen de betrokken werknemers iets anders te zoeken en omdat kennis en vaardigheden dan meestal niet meer aansluiten is een vorm van bijscholing noodzakelijk.

Soms wordt deze omscholing door de werkgever betaald maar ook van de werknemer wordt vaak een bijdrage verwacht omdat deze door de omscholing een betere kans heeft op een beter betaalde baan.
Gebruikte begrippen in employability


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Begrippen waar employability in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


education permanente
  ... onder education permanente verstaan we de voortdurende her en bijscholing om de in sommige bedrijfstakken wel heel snel verouderende...Lees meer