maandag 18 januari 2016

Education permanente

Education permanente


Onder education permanente verstaan we de voortdurende her- en bijscholing om de in sommige bedrijfstakken wel heel snel verouderende kennis bij te spijkeren.

In sommige kennisintensieve beroepen is dit absoluut noodzakelijk en daarom zijn werkgevers nog wel eens geneigd hier een helpende hand toe te steken.

Education permanente hangt nauw samen met het begrip employability. Met dit begrip wordt bedoeld dat ook van de werknemer verwacht mag worden dat hij alle mogelijke moeite doet om in ruime zin beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt zodat hij relatief gemakkelijk over kan stappen naar een andere functie als de huidige functie zou komen te vervallen.

En daarom wordt van de moderne werknemer vaak verwacht dat hij op alle mogelijke manieren aan deze Education permanente mee zal werken.Gebruikte begrippen in education permanente


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
employability
  ... onder de moeilijk vertaalbare term employability verstaan we de mate waarin kennis en ervaring van een medewerker aansluiten aan de...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer