zondag 31 januari 2016

economisch eigendom

economisch eigendom


Onder het begrip economisch eigendom verstaan we het recht om het volledige genot van een zaak te hebben ook zonder van deze zaak in juridische zin het eigendom te bezitten.
Gebruikte begrippen in economisch eigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar economisch eigendom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer