dinsdag 19 januari 2016

Confirming house

Confirming houseEen Confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over te nemen. Het confirming house bevestigt (confirmeert) voor dat doel het koopcontract aan de verkoper.

Deze verkoper dient bij levering zijn wissel te trekken op en samen met de leveringsdocumenten ter betaling of ter acceptatie aan te bieden bij het confirming house.

De koper, het confirming house en de verkoper zijn vaak in verschillende landen gevestigd.
Gebruikte begrippen in confirming house


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsverplichting
  ... onder een betalingsverplichting verstaan we de verplichting op grond van een overeenkomst of andere afspraak dat er voor een bepaalde...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer