zondag 17 januari 2016

Circulatiebank

Circulatiebank


Met de circulatiebank van een land wordt de bank aangeduid die in een bepaald land het (meestal exclusieve) recht heeft om in dat land bankbiljetten uit te geven dus om bankbiljetten in circulatie te brengen.

In het algemeen heeft de circulatiebank daarmee het monopolie van deze bankbiljettenuitgifte

Vertalingen van Circulatiebank

Engels: Bank of issue

Gebruikte begrippen in circulatiebank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer

Begrippen waar circulatiebank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer