dinsdag 19 januari 2016

Cessie tot zekerheid

Cessie tot zekerheid


Onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde (de zogenaamde cessus) wordt overgedragen tot zekerheid voor een schuld die de overdragende partij (de zogenaamde cedent) heeft.

Vertalingen van cessie tot zekerheid

Engels:  assignment intended as security

Gebruikte begrippen in cessie tot zekerheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
cessie
  ... onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer