dinsdag 19 januari 2016

centraal akkoord

centraal akkoordEen centraal akkoord is een overeenkomst in de Stichting van de Arbeid over de grote lijnen van het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid;

Als er een sociaal accoord overeengekomen is dan dienen de CAO's zich hiernaar te richten.

Het centraal akkoord is dus overkoepelend over de CAO's heen.

Het eerste centraal akkoord kwam in 1971 tot stand.

Het zogenaamde akkoord van wassenaar van 1982 was van groot belang voor de financiële en economische ontwikkeling van Nederland in de jaren negentig.

Deze overeenkomst wordt beschouwd als de grondslag voor voor wat later het poldermodel is gaan heten.