dinsdag 19 januari 2016

callrente

callrenteOnder callrente verstaan we de rente die wordt betaald op een callgeldlening.

Gebruikte begrippen in callrente


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer