zondag 10 januari 2016

Bruto marge

Bruto marge


De brutomarge geeft inzicht in het feit of een onderneming in staat is om prijsdalingen op te vangen.
De bruto marge wordt vooral gebruikt om bedrijven uit dezelfde bedrijfstak met elkaar te vergelijken.
Gebruikte begrippen in brutomarge


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
marge
  ... de marge is in de bedrijfseconomie het verschil tussen de gerealiseerde inkoop en verkoop een andere benadering is de verhouding...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar brutomarge in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bijdragequotient
  ... de bijdragequoti ënt is de verhouding van de bijdrage ofwel brutomarge en de opbrengst van een bepaald product...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer