zondag 31 januari 2016

bestendige gedragslijn

bestendige gedragslijn


Een bestendige gedragslijn is een ander woord voor consistent en consequent gedrag. Een bestendige gedragslijn is een manier van gedragen die bijvoorbeeld burgers mogen verwachten van een overheid

De overheid mag niet het ene jaar iets goedvinden en het andere jaar datzelfde gedrag van een burger verbieden om het daarna weer goed te keuren.

Van bedrijven mag met name in de financiële verslaggeving een bestendige gedragslijn verwacht worden.

Dat betekent dat zij niet ieder jaar de winst- en verliesrekening en de balans op steeds andere grondslagen mogen samenstellen.

Gebruikte begrippen in bestendige gedragslijn


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer