dinsdag 19 januari 2016

Belastingvrije som

Belastingvrije som


oude situatie


Onder de belastingvrije som verstaan we een aftrekbaar bedrag voor de van toepassing zijnde tariefgroep waar men in zit.

De belastingvrije som wordt vaak vermeerderd met eventueel van toepassing zijnde extra toeslagen.

Dit soort aftrek is een aardige speelbal van de politiek om inkomenspolitiek mee te bedrijven en de regelingen zijn dan ook constant aan wijzigingen onderhevig.

Het algemeen principe, namelijk het zorgen van een bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden blijft meestal wel overeind.


Nieuwe situatie


In het nieuwe belastingstelsel is dit vervangen door een systeem van heffingen

Gebruikte begrippen in belasting vrijesom


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
inkomenspolitiek
  ... inkomenspolitiek is een vorm van politiek waarbij de overheid de groei van inkomens voor zowel de hoge als de lage...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
tariefgroep
  ... de tariefgroep bepaalt de omvang van het belastingvrije bedrag van de belastingbetaler de tariefgroep wordt bepaald door de persoonlijke omstandigheden...Lees meer